menu
Menu

OGŁOSZENIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

 

Zarządy „PERFECTDOOR” sp. z o.o. w Kunowie IMPERIOLINE sp. z o.o. w Kunowie, INTRAVITA sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, PERFECTGROUP sp. z o.o. w Kunowie zawiadamiają, że zamierzają połączyć spółki „PERFECTDOOR” sp. z o.o.  w Kunowie (Spółka Przejmująca) ze spółkami: IMPERIOLINE sp. z o.o. w Kunowie, INTRAVITA sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, PERFECTGROUP sp. z o.o. w Kunowie, IMPERIOLINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Kunowie, INTRAVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Ostrowcu Świętokrzyskim (Spółki Przejmowane). Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą . Jednocześnie w wykonaniu wymogów przewidzianych w art. 500§21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia się na stronach internetowych spółek łączących się dokumenty dotyczące połączenia, w tym uzgodniony przez Spółki plan połączenia z dnia 27 lutego 2024 r.

 

Witold Salwach – Prezes Zarządu

KRS: 0000307088 NIP: 6612312426 REGON: 260227707
© 2021 PerfectDoor Sp. z o. o. | Polityka prywatności
© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone | PerfectDoor Sp. z o. o.
© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone | PerfectDoor Sp. z o. o.