CZYM JEST SWISS CONTRIBUTION?

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy to tzw. Fundusz Szwajcarski, którego zadaniem jest bezzwrotna pomoc zagraniczna przyznawana Polsce przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiej pomocy. Pomocą objęto 10 państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Dla Polski przewidziano niemal połowę środków tj. ok. 489 mln CHF z ponad 1 mld franków szwajcarskich. W 2010r. do Programu przystąpiły także Rumunia i Bułgaria.

Celem wkładu Konfederacji Szwajcarskiej jest zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych w rozszerzonej Unii Europejskiej.

Celem Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy jest więc zatarcie różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE a także różnic występujących pomiędzy obszarami na obszarze Polski. Beneficjentami funduszu są instytucje sektora publicznego oraz prywatnego a także organizacje pozarządowe. Rozdysponowanie środków w Polsce ma znaczenie geograficzne – 40% środków przewidziano dla czterech województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy:

CZYM JEST CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)?

CSR (Corporate Social Responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to zarządzanie przedsiębiorstwem ze świadomym uwzględnieniem potrzeb i wymagań szeroko pojętego interesu społecznego. Taki sposób zarządzania polega na zrównoważonym działaniu zorientowanym nie tylko na aspekty ekonomiczne, ale także na społeczeństwo i środowisko przyrodnicze.

CSR to synonim odpowiedzialnego i etycznego biznesu, gdzie proces zarządzania strategicznego dąży do pozyskiwania zaufania otoczenia firmy oraz zwraca uwagę na potrzeby swoich interesariuszy tj. pracowników, partnerów biznesowych oraz klientów. Ważnym aspektem jest poprawianie i ulepszanie tych relacji co jest możliwe dzięki działaniom prospołecznym i proekologicznym, które prowadzone są równorzędnie z główną działalnością organizacji/przedsiębiorstwa. Takie działanie to nie jednorazowe decyzje a długofalowe procesy świadomego działania.

Wiele firm wpisuje się w koncepcję zadań CSR natomiast nie zawsze są one świadome z ich realizacji oraz osiąganych efektów.

CSR W PERFECTDOOR

Firma „PERFECTDOOR” Sp. z o.o. realizuje projekt z Działania CSR współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Tytuł projektu: „Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w „PERFECTDOOR” Sp. z o.o.”
Zakres i cel projektu: Celem projektu jest wzrost zainteresowania budowaniem odpowiedzialnego społecznie modelu biznesu w zakresie CSR
Numer wniosku: 00289-10/13-SPPW/2
Harmonogram realizacji projektu: 01.05.2014 – 31.12.2014
Wartość współfinansowania w CHR: 29 383,07

KORZYŚCI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM CSR:

CSR A NORMA ISO

Ostatnimi czasy pojęcie to, a przede wszystkim realizacja jego zasad, zyskuje coraz szersze grono entuzjastów. Koncepcja CSR staje się coraz częstszym tematem debat społecznych, gdyż dostrzeżono obopólne korzyści z niej wynikające.

W dniu 1 listopada 2010 opublikowano międzynarodową normę ISO 26000 Guidance on social responsibility, która obecnie uważana jest za jedną z najbardziej znanych oraz uważanych norm ISO. Jej szerokie zastosowanie, to organizacje – publiczne, prywatnych a także non-profit – bez względu na ich wielkość czy lokalizację, działające w krajach rozwiniętych oraz rozwijających się.

NORMA ISO 26000 WSKAZUJE IŻ REALIZACJA ZASAD CSR MA ODZWIERCIEDLENIE I KORZYŚCI NA POZIOMIE:

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach realizowanego przez firmę projektu „Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w „PERFECTDOOR” Sp. z o. o.” zrealizowano następujące działania:

Działanie: Opracowanie Strategii CSR
Działanie obejmowało opracowanie dokumentu Strategii CSR, który dotyczy 3 obszarów CSR. Celem było zbudowanie strategii zrównoważonego rozwoju biznesu firmy PERFECTDOOR Sp. z o.o. w oparciu o standardy CSR, w celu budowania wzajemnego zaufania i przejrzystości, zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, jak i środowiskiem wewnętrznym organizacji, stworzenia spójnej wizji i koncepcji rozwoju z uwzględnieniem aspektów społecznych, doskonalenie przedsiębiorstwa jako organizacji, podwyższania standardów w relacjach  z otoczeniem. Rezultatem opracowania spójnej strategii CSR jest ponadto usystematyzowanie podejmowanych działań w ramach CSR.

Działanie: Audyt organizacyjny wraz z opracowaniem programu rozwoju kompetencji pracowników
Celem działania jest rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników, opracowanie zasad dwustronnej komunikacji z pracownikami z wykorzystaniem narzędzi CSR, opracowanie zasad wdrożenia elastycznego czasu pracy, organizacja wewnętrznego monitoringu, ścieżki kariery, programy szkoleniowe, optymalizacja efektywności, podział zadań, optymalizacja struktury przedsiębiorstwa, opracowanie zasad wdrożenia elastycznego czasu pracy i telepracy.

Działanie: Wymiana źródeł oświetlenia na energooszczędne.
Celem wymiany oświetlenia na energooszczędne jest zmniejszenie emisji CO2, zmniejszenie kosztów energii, zastosowanie wyrobów, które minimalizują negatywny wpływ działalności na środowisko naturalne. Działanie to zmniejszy koszty funkcjonowania zakładu. Lampy LED pozwalają dbać o ekologię. Dzięki możliwości recyklingu zużyte żarówki nie zanieczyszczają naszego środowiska.

Działanie: Audyt systemu obsługi klienta
Założeniem audytu jest wprowadzenie zmian na każdym etapie życia produktu tj. w całym łańcuchu dostaw od pozyskania Klienta, poprzez zamówienie, realizację zamówienia, współpracę z kooperantami zewnętrznymi, wzajemne rozliczenia biznesowe, zakończenie realizacji zlecenia i nawiązanie trwałej współpracy. Działanie miało objąć wszystkie procesy biznesowe realizowane we współpracy z klientami i kontrahentami w tym  ustalenia zasad i kanałów komunikacji dwustronnej. Głównym celem jest stworzenie i wdrożenie standardu jakości obsługi klienta w oparciu o zewnętrzny audyt.

Działanie: Podstrona informacyjna poświęcona tematyce CSR
Celem działania jest prowadzenie działań w zakresie komunikacji społecznej w ramach projektu w celu podnoszenia świadomości poza firmą na temat strategii i celów z zakresu CSR.

© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone | PerfectDoor Sp. z o. o.
© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone | PerfectDoor Sp. z o. o.