Czym jest CSR (Corporate Social Responsibility)?


CSR (Corporate Social Responsibility)
, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to zarządzanie przedsiębiorstwem ze świadomym uwzględnieniem potrzeb i wymagań szeroko pojętego interesu społecznego. Taki sposób zarządzania polega na zrównoważonym działaniu zorientowanym nie tylko na aspekty ekonomiczne, ale także na społeczeństwo i środowisko przyrodnicze.

CSR to synonim odpowiedzialnego i etycznego biznesu, gdzie proces zarządzania strategicznego dąży do pozyskiwania zaufania otoczenia firmy oraz zwraca uwagę na potrzeby swoich interesariuszy tj. pracowników, partnerów biznesowych oraz klientów. Ważnym aspektem jest poprawianie i ulepszanie tych relacji co jest możliwe dzięki działaniom prospołecznym i proekologicznym, które prowadzone są równorzędnie z główną działalnością organizacji/przedsiębiorstwa. Takie działanie to nie jednorazowe decyzje a długofalowe procesy świadomego działania.

Wiele firm wpisuje się w koncepcję zadań CSR natomiast nie zawsze są one świadome z ich realizacji oraz osiąganych efektów.

CSR a norma ISO

Ostatnimi czasy pojęcie to, a przede wszystkim realizacja jego zasad, zyskuje coraz szersze grono entuzjastów. Koncepcja CSR staje się coraz częstszym tematem debat społecznych, gdyż dostrzeżono obopólne korzyści z niej wynikające. W dniu 1 listopada 2010 opublikowano międzynarodową normę ISO 26000 Guidance on social responsibility, która obecnie uważana jest za jedną z najbardziej znanych oraz uważanych norm ISO. Jej szerokie zastosowanie, to organizacje – publiczne, prywatnych a także non-profit – bez względu na ich wielkość czy lokalizację, działające w krajach rozwiniętych oraz rozwijających się.

Norma ISO 26000 wskazuje iż realizacja zasad CSR ma odzwierciedlenie i korzyści na poziomie:

  • Konkurencyjności

  • Reputacji organizacji

  • Zdolności pozyskiwania i zatrzymywania pracowników, konsumentów, klientów, użytkowników

  • Opinii inwestorów, właścicieli, darczyńców, sponsorów i społeczności finansowej

  • Morale, zaangażowania i wydajność pracowników

  • Relacji organizacji z przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi, mediami, dostawcami, podobnymi organizacjami, klientami oraz społecznością, w obrębie funkcjonowania organizacji

SWISS Contribution

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy to tzw. Fundusz Szwajcarski

Dowiedz się więcej o programie

Czym jest i jakie korzyści przynosi program CSR w ramach Swiss Contribution? Kto może w nim uczestniczyć?

Czytaj więcej

CSR w PERFECTDOOR

Dla PerfectDoor Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jest ważna.

Jak PerfectDoor wpisał się w CSR?

Dowiedz się, jakie działania podjął Zarząd i pracownicy PerfectDoor w ramach wdrażania CSR.

Czytaj więcej

Zrealizowane działania

Zobacz nasz program wdrożeń i jego rezultaty.

Czego dokonaliśmy w ramach CSR?

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu na stałe wpisała się w naszą filozofię działania.

Czytaj więcej